Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
13/05/2024 3:47:39 CH       58  Lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 giảm 0,65% so với tháng trước , giảm 0,1% so với tháng cuối năm trước (tháng 12\2023) , tăng 2,01% so với tháng cùng kỳ năm trước (tháng 4\2023).
26/03/2024 8:43:11 SA       276  Lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I so với cùng kỳ tăng 2,28%. Có 09 nhóm hàng chỉ số giá tăng .Chỉ số đô la Mỹ: Giá đôla Mỹ tháng 3 so với tháng trước giảm 0,11%; so với cùng kỳ năm trước tăng 2,94%. Bình quân 1USD = 24.623vnđ.
27/02/2024 9:22:11 CH       258  Lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 tăng 0,67% so với tháng trước, tăng 0,82% so với tháng 12/2023, tăng 2,07% so với cùng kỳ năm trước.Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02 tăng 1,98% so với tháng trước; tăng 3,87% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1USD = 24.720 VNĐ.
03/01/2024 8:34:43 SA       1002  Lượt xem
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, ước đạt 32.984,08 tỷ đồng, tăng 0,68% so với năm 2022 . GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 69,77 triệu đồng/người, so với năm 2022 tăng 5,63% (tăng 3,72 triệu đồng/người)
27/11/2023 9:37:59 SA       480  Lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2023 tăng 0,31% so với tháng trước,Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11/2023 tăng 1,55% so với tháng trước; tăng 1,63% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1USD = 24.960 vnđ.
30/10/2023 10:11:08 SA       549  Lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2023 giảm 0,35% so với tháng trước... Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10/2023 tăng 0,66% so với tháng trước; tăng 1,53% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1USD = 24.580 vnđ.
26/09/2023 11:12:51 SA       839  Lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng CPI) tháng 9/2023 tăng 1,45 so với tháng trước và tăng 2,22% so với tháng cùng kỳ năm trước 9/2022) ... Bình quân 1USD = 23.780 vnđ.
31/08/2023 10:25:46 CH       971  Lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2023 tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 1,12% so với tháng cuối năm trước (tháng 12/2022), tăng 1,19% so với tháng cùng kỳ năm trước (tháng 8/2022) ... Bình quân 1USD = 24.011 vnđ.
28/07/2023 11:40:25 SA       503  Lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 tăng 0,47% so với tháng trước, tăng 0,5% so với tháng cuối năm trước (tháng 12/2022), tăng 0,4% so với tháng cùng kỳ năm trước (tháng 7/2022). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2023 so với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 07 nhóm hàng có chỉ số tăng là: Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,37% ... Chỉ số đô la Mỹ: Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2023 tăng 0,25% so với tháng trước; tăng 0,76% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1USD = 23.780 vnđ.
27/06/2023 10:34:54 SA       2905  Lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2023 tăng 0,04% so với tháng trước và tăng 0,24% so với tháng cùng kỳ năm trước (6/2022). Trong tháng có một số nhóm mặt hàng biến động tăng như: giá thịt lợn bán lẻ tăng do số lượng và sản lượng thịt xuất chuồng giảm; giá cá tươi trong tháng tăng do nhu cầu tiêu dùng tăng mà nguồn khai thác giảm; giá điện sinh hoạt tăng theo QĐ số 1062/QĐ- BCT ngày 4/5/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện, là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2023 tăng. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng năm báo cáo so với cùng kỳ năm trước tăng 1,42%. Trong 11 nhóm hàng, có 10 nhóm hàng có chỉ số tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm giáo dục tăng cao nhất tăng 11,92%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 3,57%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,41%... Có 01 nhóm hàng hàng giảm giao thông giảm 5,39%. Chỉ số giá vàng: Chỉ số giá vàng tháng 6/2023 tăng 3,06% so với cùng kỳ năm trước, tăng 4,77% so với (tháng 12/2022), giảm 1,19% so với tháng trước. Giá vàng bán lẻ bình quân trong tháng trên địa bàn tỉnh ở mức 5.634 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số đô la Mỹ: Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2023 tăng 1,48% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,88% so với (tháng 12/2022), tăng 0,42% so với tháng trước. Bình quân 1USD = 23.720 vnđ.
25/05/2023 2:32:20 CH       529  Lượt xem
Tháng 5/2023, hầu hết giá các mặt hàng trên điạ bàn tỉnh ổn định so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2023 giảm 0,21% so với tháng trước, giảm 0,02% so với tháng cuối năm trước (tháng 12/2022), tăng 0,75% so với tháng cùng kỳ năm trước. Chỉ số CPI tháng 5 năm 2023 giảm so với tháng 6 trước chủ yếu là do qua 3 lần điều chỉnh trong tháng ngày 4,11,22/5 (2 lần giảm, 1 lần tăng) giá xăng A95III giảm 3.190đ/lít; xăng E5 giảm 2.250đ/lít; giá dầu diezen 0,05S-II giảm 1.470đ/lít. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 07 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước: Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,36%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,2%; %; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,12%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,08%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,02%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,01%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,01%. Có 01 nhóm hàng giảm: Nhóm giao thông giảm 2,97%. Các mặt hàng còn lại giữ ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ bình quân 5 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng 1,66% do chịu sự tác động của một số nhóm hàng sau nổi bật sau: + Nhóm giáo dục tăng 13,43%, tăng chủ yếu do dịch vụ giáo dục tăng 17,1%; + Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,4%, trong nhóm này tăng chủ yếu do lương thực tăng 5,4%, thực phẩm tăng 2,75% và ăn uống ngoài gia đình tăng 4,19%. + Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 3,72%, các lễ hội, khu du lịch được mở cửa đón khách cũng kéo theo sự tăng giá của nhóm hàng này. Chỉ số giá vàng: Chỉ số giá vàng tháng 5/2023 tăng 1,16% so với tháng trước; tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước. Giá vàng bán lẻ bình quân trong tháng trên địa bàn tỉnh ở mức 5.692 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số đô la Mỹ: Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2023 giảm 0,04% so với tháng trước; 1,53% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1USD = 23.650 vnđ.
28/04/2023 9:23:51 SA       624  Lượt xem
Tháng 4/2023, hầu hết giá các mặt hàng trên địa bàn tỉnh ổn định so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2023 tăng 0,08% so với tháng trước, tăng 0,18% so với tháng cuối năm trước (tháng 12/2022), tăng 1,28% so với tháng cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2023 tăng 1,89% so với cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 04 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,02%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,02%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,01%; nhóm giao thông tăng 0,36%. Ngược lại chỉ có 02 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm so với tháng trước: Nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 1,5%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,05%. Các nhóm có chỉ số ổn định là nhóm: Đồ uống và thuốc lá; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm giáo dục và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch. Chỉ số CPI tháng 4 năm 2023 tăng chủ yếu là do đây là tháng giáp hạt, nguồn cung gạo giảm, giá gạo tăng theo giá thu mua xuất khẩu, giá thịt lợn tăng do tư thương tăng giá thịt lợn móc hàm; thời tiết ít mưa, ẩm nồm làm cho rau quả dễ bị thối nhũn và chậm phát triển, một số rau vụ đông cũng đã thu hoạch hết, nguồn cung trên thị trường khan hiếm làm cho giá cả tăng theo, như: rau bắp cải (tăng 3,15%), rau su hào (tăng 2,92%)... Nguồn cung lương thực, thực phẩm giảm trong khi đây là tháng diễn ra nhiều lễ hội của người dân tộc như tết thanh minh, mát nhà, nhu cầu thị trường tăng lên làm cho giá cả các mặt hàng ăn uống tăng khá. Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ bình quân 4 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng 1,89% do chịu sự tác động của một số nhóm hàng sau nổi bật sau: + Nhóm giáo dục tăng 15,72%, tăng chủ yếu do dịch vụ giáo dục tăng 20,12%, trong khi năm trước đây là thời điểm dịch Covid 19 đang bùng nổ ở địa bản tỉnh thì các hoạt động giáo dục cũng hạn chế. Năm nay tình hình dịch bệnh ổn định, nhu cầu về học tập của người dân tăng lên, chỉ số giá của nhóm hàng này cũng tăng mạnh. + Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,24%, trong nhóm này tăng chủ yếu do lương thực tăng 4,64%, thực phẩm tăng 2,69% và ăn uống ngoài gia đình tăng 4,26%. + Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 3,83%, các lễ hội, khu du lịch được mở cửa đón khách cũng kéo theo sự tăng giá của nhóm hàng này. Chỉ số giá vàng: Do tác động của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng tăng mạnh trong tháng. Giá vàng trên địa bàn tỉnh cũng không nằm ngoài tác động chung, giá vàng tháng 4/2023 trên địa bàn tỉnh so tháng trước tăng 3%; tăng 4,82% so với tháng 12/2022, tăng 1,16% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số đô la Mỹ: Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.660 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4/2023 giảm 1,09% so với tháng trước; giảm 1,25% so với tháng 12/2022, tăng 1,94% so với cùng kỳ năm trước.
28/03/2023 10:56:46 SA       13518  Lượt xem
* Tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I/2023 ước đạt 3,88%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,19%; công nghiệp - xây dựng tăng 2,92%; dịch vụ tăng 5,6%; thuế sản phẩm giảm 0.55% * Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 16,93%; công nghiệp - xây dựng 40,9%; dịch vụ 37,26%; thuế sản phẩm 4,91%. * Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2023 trên địa bàn tỉnh giảm 0,94% so với tháng trước; tăng 1,06% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,1% so với tháng 12/2022. Trong tháng có một số nhóm mặt hàng biến động giảm: giá thịt lợn, thịt bò bán lẻ giảm do giá lợn hơi và giá trâu bò hơi giảm sâu; nhu cầu tiêu dùng thịt lợn, thịt bò giảm do xu hướng ăn thịt trong dân giảm; giá các loại rau, củ giảm do thời tiết thuận lợi nguồn cung rau củ dồi dào; giá học phí cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 giảm theo NQ 165/NQ-CP là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2023 giảm 0,94% so với tháng tháng trước. So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 5 nhóm hàng chỉ số tăng là: Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,03%; văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,02%; nhà ở và VLXD tăng 0,02%; may mặc mũ nón giày dép tăng 0,04%. Có 3 nhóm hàng có chỉ số giảm là: Giáo dục giảm 18,1%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,5%; may mặc mũ nón giày dép giảm 0,3%. Các nhóm hàng khác giữ ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 3 tháng năm 2023 so với cùng kỳ tăng 2,09%. Có 08 nhóm hàng chỉ số giá tăng, trong đó: Giáo dục tăng 19,64%; văn hoá, giải trí và du lịch tăng 3,83%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,97%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,86%; nhà ở và VLXD tăng 1,99%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,24%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,07%; may mặc mũ nón giày dép tăng 0,34%. Có 1 nhóm hàng giảm là: Giao thông giảm 2,16%. Các nhóm hàng khác giữ ổn định. Chỉ số giá vàng: Chỉ số giá vàng tháng 3/2023 so với tháng trước giảm 0,22%; so với cùng kỳ năm trước giảm 1,48%. Giá vàng bán lẻ bình quân trong tháng trên địa bàn tỉnh giao động ở mức 5.463.000đ/chỉ. Chỉ số đô la Mỹ: Giá đôla Mỹ tháng 3/2023 so với tháng trước tăng 0,8%; so với cùng kỳ năm trước tăng 3,55%. Bình quân 1USD = 23.920vnđ.
27/02/2023 9:59:09 SA       561  Lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2023 tăng 0,61% so với tháng trước, tăng 1,05% so với tháng cuối năm trước (tháng 12/2022), tăng 2,58% so với tháng cùng kỳ năm trước (tháng 01/2022). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2023 so với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 3 nhóm hàng có chỉ số tăng là: Nhà ở và VLXD tăng 2,6%; giao thông tăng 2%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,06%. Có 01 nhóm hàng hóa có chỉ số giảm là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,35%. Còn lại các hàng hóa khác giữ ổn định. Chỉ số giá vàng: Chỉ số giá vàng tháng 02/2023 tăng 0,53% so với tháng trước; tăng 2,01% so với cùng kỳ năm trước. Giá vàng bán lẻ bình quân trong tháng trên địa bàn tỉnh ở mức 4.475 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số đô la Mỹ: Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02/2023 tăng 0,13% so với tháng trước; tăng 3,61% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1USD = 23.730 vnđ.
30/01/2023 9:15:00 SA       626  Lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2023 tăng 0,44% so với tháng trước, tăng 2,65% so với tháng cùng kỳ năm trước (tháng 01/2022). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2023 so với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 07 nhóm hàng có chỉ số tăng là: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,92%; giao thông tăng 0,89%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,78%; nhà ở và VLXD tăng 0,25%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,22%; thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,05%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,01%. Còn lại các nhóm hàng khác giữ ổn định. Chỉ số giá vàng: Chỉ số giá vàng tháng 01/2023 tăng 1,45% so với tháng trước; tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước. Giá vàng bán lẻ bình quân trong tháng trên địa bàn tỉnh ở mức 5.368 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số đô la Mỹ: Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01/2023 giảm 1,09% so với tháng trước; tăng 2,33% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1USD = 23.960 vnđ...
03/01/2023 10:41:26 SA       1807  Lượt xem
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, ước thực hiện năm 2022 đạt 32.680,25 tỷ đồng, tăng 9,03% so với năm 2021. Trong đó: Khu vực nông lâm thuỷ sản 6.993,56 tỷ đồng, tăng 4,57%, đóng góp 1,02 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng 13.728,18 tỷ đồng tăng 11,44%, đóng góp 4,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Khu vực dịch vụ 10.272 tỷ đồng, tăng 11,08% đóng góp 3,42 điểm phần trăm vàomức tăng chung; thuế sản phẩm 1.686,46 tỷ đồng, giảm 2,01%, làm giảm 0,12 điểm phần trăm vào mức tăng chung...
31/10/2022 10:39:30 SA       840  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10/2022 đạt 507.781 triệu đồng, đạt 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 10 ước đạt 4.258.208 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 15,26%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 3.969.815 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 18,87%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 288.393 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 18,73%...
03/10/2022 2:08:01 CH       989  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 9/2022, đạt 507.781 triệu đồng, đạt 7,92% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 9 ước thực hiện 3.927.452 triệu đồng, so với cùng kỳ bằng 118,45%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 3.657.806 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 122,58%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 269.646 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 81,28%...
30/08/2022 8:06:08 SA       713  Lượt xem
Tình hình thời tiết cuối tháng 7 và đầu tháng 8 xuất hiện mưa trên diện rộng cung cấp lượng nước cho sản xuất vụ mùa và đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Tuy nhiên lượng mưa không đồng đều tại các địa phương và gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ gieo trồng vụ mùa. Hiện các địa phương trong tỉnh đang chăm sóc, làm cỏ, bón phân cho cây lúa và hoa màu...
28/07/2022 3:34:21 CH       744  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7/2022, đạt 470.298 triệu đồng, đạt 7% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 7 ước đạt 3.059.074 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 27,66%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 2.817.689 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 33,55%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 241.385 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 10,79%...
31/05/2022 8:42:49 SA       855  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5/2022, đạt 350.000 triệu đồng, đạt 5,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 5 ước thực hiện 2.142.607 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 29,2%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 1.953.556 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 33,6%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 189.051 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 3,9%...
25/03/2022 3:08:56 CH       807  Lượt xem
Thu ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 3/2022 đạt 3.885.086 triệu đồng, bằng 129% so với cùng kỳ năm trước, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 8% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, trong đó: Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 1.369.346 triệu đồng; thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 2.141.000 triệu đồng;thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 304.000 triệu đồng...
17/03/2022 8:18:37 SA       764  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 02/2022, đạt 382.000 triệu đồng, đạt 6% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 2 ước thực hiện 1.073.156 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 57%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 981.759 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 57%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 91.397 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 54%...
26/01/2022 8:33:50 SA       835  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 1/2022 đạt 361.442 triệu đồng bằng 89% so với cùng kỳ năm trước, bằng 6% so với HĐND tỉnh giao. Trong đó: Thu nội địa đạt 331.442 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 88%; thu xuất nhập khẩu đạt 30.000 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 104%....
30/12/2021 9:45:59 SA       1798  Lượt xem
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, ước thực hiện năm 2021 đạt 30.132,46 tỷ đồng, tăng 2,66% so với năm 2020. Trong đó: Khu vực nông lâm thuỷ sản 6.696,78 tỷ đồng, tăng 4,8%, đóng góp 1,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng 12.612,81 tỷ đồng giảm 0,07%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Khu vực dịch vụ 9.122,75 tỷ đồng, tăng 3,75% đóng góp 1,12 điểm phần trăm vào mức tăng chung; thuế sản phẩm 1.700,12 tỷ đồng, tăng 9,9%, đóng góp 0,52 điểm phần trăm vào mức tăng chung...
<<    <
1  2 
>    >>
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 5
 Hôm nay: 104
 Tuần hiện tại: 1,664
 Tháng hiện tại: 14,286
 Tất cả: 305,715
Địa chỉ CTK Hòa Bình