Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, ước thực hiện năm 2022 đạt 32.680,25 tỷ đồng, tăng 9,03% so với năm 2021. Trong đó: Khu vực nông lâm thuỷ sản 6.993,56 tỷ đồng, tăng 4,57%, đóng góp 1,02 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng 13.728,18 tỷ đồng tăng 11,44%, đóng góp 4,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Khu vực dịch vụ 10.272 tỷ đồng, tăng 11,08% đóng góp 3,42 điểm phần trăm vàomức tăng chung; thuế sản phẩm 1.686,46 tỷ đồng, giảm 2,01%, làm giảm 0,12 điểm phần trăm vào mức tăng chung...
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội Tháng 10 tỉnh Hòa Bình năm 2022
STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 10 Năm 2022 % So cùng kỳ
1 Diện tích gieo trồng lúa Mùa Ha 22,038.00 99.64
2 Diện tích gieo trồng ngô Ha 36,460.70 100.56
3 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % - 168.70
4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 1,279.34 120.51
5 Dịch vụ lưu trú, ăn uống Tỷ đồng 196.36 154.28
6 Dịch vụ khác Tỷ đồng 505.86 850.85
7 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) % - 103.37
8 Vận chuyển hành khách Nghìn HK 873.20 153.71
9 Vận chuyển hàng hóa Nghìn tấn 685.50 109.13
10 Tai nạn giao thông Vụ 4 66.67
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 6
 Hôm nay: 60
 Tuần hiện tại: 60
 Tháng hiện tại: 4,267
 Tất cả: 63,110
Địa chỉ CTK Hòa Bình