Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2022
03/01/2023 10:41:26 SA       1756  Lượt xem
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, ước thực hiện năm 2022 đạt 32.680,25 tỷ đồng, tăng 9,03% so với năm 2021. Trong đó: Khu vực nông lâm thuỷ sản 6.993,56 tỷ đồng, tăng 4,57%, đóng góp 1,02 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng 13.728,18 tỷ đồng tăng 11,44%, đóng góp 4,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Khu vực dịch vụ 10.272 tỷ đồng, tăng 11,08% đóng góp 3,42 điểm phần trăm vàomức tăng chung; thuế sản phẩm 1.686,46 tỷ đồng, giảm 2,01%, làm giảm 0,12 điểm phần trăm vào mức tăng chung...
Tải file đính kèm
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 17
 Tuần hiện tại: 151
 Tháng hiện tại: 10,868
 Tất cả: 297,572
Địa chỉ CTK Hòa Bình