Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Số kí hiệu:                     Số:1848/QĐ-TCTK
Ngày ban hành:             16/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực:   16/10/2017
 
Số kí hiệu:                       Số : 03 /QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               03/01/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực:    03/01/2024
Số kí hiệu:                       Số : 628 /QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               14/07/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực:    14/07/2023
Số kí hiệu:                       Số : 638 /QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               17/07/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực:    17/07/2023
Số kí hiệu:                       Số : 274 /QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               07/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực:    01/01/2023
Số kí hiệu:                       Số : 739 /QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               23/06/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực:    23/06/2021
Số kí hiệu:                       Số : 269 /QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               17/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực:    01/01/2023
<<    <
1  2  3 
>    >>
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 4
 Hôm nay: 131
 Tuần hiện tại: 131
 Tháng hiện tại: 10,848
 Tất cả: 297,552
Địa chỉ CTK Hòa Bình