Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Số kí hiệu:                     30/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:             05/03/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực:   05/03/2020
 
Số kí hiệu:                       Số : 03 /QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               03/01/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực:    03/01/2024
Số kí hiệu:                       Số : 628 /QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               14/07/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực:    14/07/2023
Số kí hiệu:                       Số : 638 /QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               17/07/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực:    17/07/2023
Số kí hiệu:                       Số : 274 /QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               07/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực:    01/01/2023
Số kí hiệu:                       Số : 739 /QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               23/06/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực:    23/06/2021
Số kí hiệu:                       Số : 269 /QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               17/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực:    01/01/2023
<<    <
1  2  3 
>    >>
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 8
 Hôm nay: 61
 Tuần hiện tại: 160
 Tháng hiện tại: 12,025
 Tất cả: 309,484
Địa chỉ CTK Hòa Bình