Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Cục Thống kê Hòa Bình tổ chức Hội thảo xin ý kiến Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
22/04/2022 3:10:31 CH       690  Lượt xem
Thực hiện Công văn số 470/TCTK-PPCĐ ngày 8/4/2022 của Tổng cục Thống kê về việc triển khai xin ý kiến dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Sáng ngày 20/4/2022, Cục Thống kê Hòa Bình (CTK) đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo hình thức trực tiếp. Cục trưởng Cục Thống kê Trần Văn Thạch chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo sở và chuyên viên các sở: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Lao động thương binh và xã hội; Sở Y Tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; Kho Bạc Nhà nước. Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của huyện Lương Sơn và Thành phố Hòa Bình. Cùng với đó là đại diện lãnh đạo và công chức văn phòng – Thống kê của UBND xã Thịnh Minh(TP Hòa Bình), của UBND xã Lâm Sơn (huyện Lương Sơn).Phát biểu tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Thống kê Hòa Bình Trần Văn Thạch cho biết, Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bao gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê và nội dung chỉ tiêu thống kê, trong đó: Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm 20 nhóm với 110 chỉ tiêu. Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm 3 nhóm với 40 chỉ tiêu. Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm 16 chỉ tiêu thuộc 3 lĩnh vực. Đến nay, Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã thay đổi theo luật số 01/2021/QH15- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Cũng tại Hội thảo này, ông Trần Văn Thạch nêu khái quát dự thảo Danh mục chỉ tiêu thống kê và nội dung chỉ tiêu thống kê. Theo đó tại dự thảo xây dựng lần này thì Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm 147 chỉ tiêu,chia thành 21 lĩnh vực tăng 37 chỉ tiêu so với Quyết định số 54; Danh mục Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện gồm 48 chỉ tiêu, chia thành 3 nhóm lĩnh vực tăng 8 chỉ tiêu so với Quyết định số 54; Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm 3 nhóm với 23 chỉ tiêu, tăng 7 chỉ tiêu so với Quyết định số 54. 

Tại buổi Hội thảo, Cục trưởng Cục Thống kê đưa ra một số nội dung xin ý kiến tại Hội thảo như:

1. Trong quá trình thực hiện các báo cáo HTCT theo Quyết định số 54/2016/ QĐ-TTg các sở, ngành, UBND huyện/ thành phố; UBND xã/phường còn thấy những khó khăn, bất cập trong thực hiện? (VD: khó khăn/bất cập về: nhân lực, nguồn dữ liệu, thời điểm thực hiện báo cáo…..)

2. Đối với Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đề nghị cho ý kiến:
- Danh mục Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã đầy đủ, phản ánh tình hình Kinh tế - xã hội của tỉnh/huyện/xã; ngành/lĩnh vực chưa? Cần bổ sung/bỏ chỉ tiêu nào?
- Nguồn dữ liệu để tổng hợp, tính toán đúng các chỉ tiêu theo Dự thảo đã đầy đủ chưa? Cần bổ sung nguồn từ đâu? (VD như: cần điều tra; lấy từ nguồn dữ liệu hành chính của cơ quan nào?)
- Tính khả thi thực hiện của chỉ tiêu: khả năng về nguồn dữ liệu; thời gian; nhân lực để thực hiện

 3. Kiến nghị/ đề xuất của sở/ngành; UBND huyện/TP; UBND xã để đảm bảo thực hiện hệ thống chỉ tiêu (VD: về nhân lực, nguồn dữ liệu, thời gian thực hiện báo cáo…).
Tập trung cho ý kiến đóng góp vào xây dựng Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo hướng nâng cao hiệu quả và có tính khả thi cao.Tại Hội thảo các đại biểu tham dự đã tham gia ý kiến đóng góp, thảo luận bổ sung và làm rõ một số vấn đề liên quan đến Danh mục Hệ thống chỉ tiêu  thống kê.

1. Các ý kiến cơ bản đồng tình với dự thảo Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đồng thời tham gia góp ý trực tiếp vào Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê của từng cấp như sau:
- Đối với các chỉ tiêu Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh:
* Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham gia ý kiến: Chỉ tiêu 124: Tỷ lệ nghèo đa chiều và chỉ tiêu 125: Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều thì hiện nay Sở đang thực hiện, vì vậy đề nghị sửa cơ quan chủ trì là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
* Đại diện Sở Y Tế tham gia ý kiến: Chỉ tiêu 117: Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng đề nghị nên bỏ phân tổ Giới tính, lý do: hệ thống của Bộ Y tế không thu thập nhóm này; Chỉ tiêu 118: Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên 100.000 dân và chỉ tiêu 119: Số ca tử vong do HIV/AIDS được báo cáo hàng năm trên 100.000 dân thì nên phân tổ nhóm tuổi theo đúng hệ thống nhóm tuổi của ngành Y tế là (<15 tuổi; 15-25 tuổi; 25-49 tuổi; >49 tuổi).
* Đại diện Sở Công Thương tham gia ý kiến: Chỉ tiêu 93: Số thương nhân có giao dịch thương mại điện tử cơ quan chủ trì là Sở Công Thương, đề nghị bổ sung thêm cơ quan phối hợp là Sở Thông tin và Truyền thông.
* Đại diện Sở Tài Nguyên Môi Trường tham gia ý kiến: Chỉ tiêu 145: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý, đề nghị cần bổ sung thêm chỉ tiêu này cho cấp huyện, cấp xã.
* Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham gia ý kiến: nhóm các chỉ tiêu từ 65 đến 67 cơ quan chủ trì Cục Thống kê, đề nghị bộ sung thêm cơ quan phối hợp là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
* Đại diện Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tham gia ý kiến: nhóm chỉ tiêu từ 120 đến 122 đề nghị cơ quan chủ trì là Cục Thống kê và cơ quan phối hợp là Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.
* Đại diện Sở Giáo dục và đào tạo ý kiến như sau: đối với các chỉ tiêu giáo dục thì phân tổ: “Trình độ học vấn” thay thành “Trình độ đào tạo”  cho đúng với định nghĩa nêu trong phụ lục Danh mục. Mặt khác, hiện nay các trường tiểu học sáp nhập vào trường THCS thì có những giáo viên vừa dạy tiểu học, vừa dạy THCS thì tính như nào? Nhóm phân tổ đạt chuẩn thì đạt chuẩn theo đánh giá hay đạt chuẩn theo trình độ đào tạo?
- Đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện: .
* Đại diện UBND huyện Lương Sơn và UBND thành phố Hòa Bình tham gia ý kiến: cần bổ sung thêm Chỉ tiêu: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp với cơ quan chủ trì là phòng Lao động thương binh và xã hội; Chỉ tiêu: Tỷ lệ sử dụng điện an toàn; Đối với chỉ tiêu 42: Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng đề nghị sửa cơ quan chủ trì là Cục Thống kê, cơ quan phối hợp là Chi cục Thống cấp huyện.
- Đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã:
* Đại diện UBND xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình và UBND xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn tham gia ý kiến: Đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu kinh tế lâm nghiệp; thêm chỉ tiêu về sức khỏe địa phương và thêm một số chỉ tiêu về an ninh trật tự địa phương.

2.  Ngoài ra cũng nêu những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã:
- Về nguồn nhân lực: Hiện nay tỉnh Hòa Bình số cán bộ thực hiện công tác Thống kê tổng hợp tại các Sở, ban, ngành kiêm nhiệm và có sở/ngành chưa bố trí công chức phụ trách thống kê; các phòng ban cấp huyện và cấp xã còn chưa được quan tâm. Công chức thực hiện báo cáo thống kê không đúng với chuyên môn đào tạo và luân chuyển công tác liên tục;
- Công tác Thống kê và việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê của các ngành, lĩnh vực tại địa phương chưa được coi trọng;
- Tính thống nhất số liệu giữa các ngành, lĩnh vực còn chồng chéo, nhất là chỉ tiêu về dân số, có nhiều nguồn số liệu nên khó khăn cho các địa phương sử dụng vì số liệu không thống nhất.

Kết thúc Hội thảo, Cục trưởng Cục Thống kê ông Trần Văn Thạch đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Thống kê yêu cầu Phòng Thống kê Tổng hợp, tiếp thu và biên soạn báo cáo kết quả buổi Hội thảo để trình Tổng cục Thống kê xem xét và chỉnh sửa dự thảo Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch./.

 
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 7
 Hôm nay: 118
 Tuần hiện tại: 217
 Tháng hiện tại: 12,082
 Tất cả: 309,541
Địa chỉ CTK Hòa Bình