Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Hòa Bình: Triển khai thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính
14/04/2022 11:09:52 SA       687  Lượt xem
Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (gọi chung là Tổng điều tra) là các cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia, nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của 04 nhóm đơn vị điều tra gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở hành chính, phục vụ đánh giá, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và từng địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của Tổng điều tra, sau hơn một năm tổ chức, chỉ đạo thực hiện với sự chuẩn bị chu đáo các khâu cho thực hiện Tổng điều tra, sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các lực lượng tham gia.

Nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng

Quá trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra (TĐT) diễn ra trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng thông tin và tính kịp thời của thông tin thống kê; thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động quản lý, tạo thuận lợi cho chia sẻ, sử dụng chung tài nguyên dữ liệu hành chính; nguồn lực cho hoạt động hành chính nói chung và thống kê nói riêng theo yêu cầu tiết giảm. Vì vậy, thực hiện cuộc Tổng điều tra có nhiều điểm mới so với lần trước, phù hợp tình hình thực tế, rõ nét nhất là việc triệt để sử dụng dữ liệu hành chính từ các cơ quan quản lý liên quan như: Thuế, Đăng ký kinh doanh, Nội vụ… phục vụ cho khâu cập nhật, rà soát các đơn vị điều tra doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và giảm các chỉ tiêu cần thu thập đã sẵn có từ dữ liệu hành chính. Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu của TĐT, từ khâu lập danh sách đơn vị điều tra đến thu thập ghi thông tin, quản lý, giám sát, nghiệm thu, xử lý tổng hợp TĐT. Toàn bộ phiếu điều tra là phiếu điện tử. Thu thập thông tin chi tiết hơn về số chi nhánh, địa điểm sản xuất của doanh nghiệp đến tận địa chỉ cấp xã, từ đó có cơ sở xác định sản phẩm chủ lực trên địa bàn xã và làm cơ sở tính toán, phân bổ GRDP trên địa bàn tỉnh..

Quá trình thu thập thông tin TĐT và điều tra cơ sở hành chính được chia làm 02 giai đoạn, giai đoan 1 từ 01/3/2021 đến 31/5/2021 với đơn vị điều tra doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội, các cơ sở hành chính; giai đoạn 2 từ 01/7/2021 đến 31/7/2021 với đơn vị điều tra các hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo tín ngưỡng. Áp dụng 02 phương pháp thu thập thông tin là gián tiếp và trực tiếp. Phương pháp gián tiếp áp dụng với đơn vị điều tra doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính. Các đơn vị tự kê khai và truyền thông tin về máy chủ của Tổng cục Thống kê và Bộ Nội vụ. Phương pháp trực tiếp áp dụng với đơn vị điều tra cá thể, tôn giáo tín ngưỡng, Điều tra viên đến trực tiếp cơ sở phỏng vấn, ghi thông tin trên phần mềm cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh (CAPI) và đồng bộ dữ liệu về máy chủ Tổng cục Thống kê khi hoàn thành phỏng vấn.

Với phương châm đề cao chất lượng song đảm bảo tiến độ và yêu cầu của Phương án điều tra. Trong các ngày đầu ra quân, toàn bộ 10/10 Ban chỉ đạo TĐT huyện, thành phố đồng loạt ra quân tiến hành công tác thu thập thông tin theo kế hoạch. Công tác thu thập thông tin những ngày đầu được thực hiện thận trọng, tập trung kiểm tra, hướng dẫn, bổ khuyết khắc phục lỗi cho điều tra viên mới tiếp tục triển khai theo tiến độ. Mặc dù bị tác động dịch bệnh covid, song với sự quan tâm chỉ đạo, quyết tâm của lực lượng điều tra viên nên đã đảm bảo chất lượng và tiến độ Tổng điều tra. TĐT kinh tế đến ngày 28/7/2021 công tác thu thập cũng như hoàn thiện phiếu đã hoàn thành theo kế hoạch.

 Kết quả, số lượng đơn vị điều tra hoàn thành thu thập như sau: Đối với TĐT kinh tế, tổng số doanh nghiệp, HTX điều tra được là 3.499 doanh nghiệp, đạt 99,72%. Trong đó số lượng doanh nghiệp, HTX hoạt động là 2.083 (doanh nghiệp 1.909 và HTX là 174). Khối sự nghiệp, tổng số đơn vị điều tra được là 634 đơn vị đạt 100% so với lập danh sách. Khối hiệp hội, tổng số đơn vị điều tra được là 111 đơn vị, đạt 100% so với lập danh sách. Khối cá thể, tổng số cơ sở SXKD cá thể thu được phiếu là 34.514 cơ sở, so với lập danh sách ban đầu là 34.168 cơ sở, đạt tỷ lệ 101%. Kết quả điều tra cao hơn khi lập danh sách là 346 cơ sở. Khối tôn giáo, tín ngưỡng, tổng số đơn vị điều tra được là 32 đơn vị, đạt 100% so với lập danh sách. Đối với điều tra cơ sở hành chính, tổng số cơ sở hoàn thành thu thập thông tin 456/456, đạt tỷ lệ 100% (trong đó: cấp xã có 151 đơn vị, cấp huyện 253, cấp tỉnh 52).

Đến nay, toàn bộ dữ liệu cuộc TĐT và điều tra cơ sở hành chính được BCĐ Trung ương nghiệm thu, lưu trữ và quản lý tại Tổng cục Thống kê và Bộ Nội vụ. Kết quả đánh giá chất lượng phiếu từ nghiệm thu của tỉnh Hoà Bình được BCĐ Trung ương xếp loại Tốt. BCĐ Trung ương đã tổ chức công bố kết quả sơ bộ vào tháng 01/2022 và dự kiến công bố kết quả chính thức trong Quý II năm 2022.

Kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã cung cấp thông tin tương đối toàn diện và đầy đủ về thực trạng năng lực sản xuất và xu hướng phát triển của các cơ sở kinh tế, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn 2016-2020. Đó là xu hướng phát triển tích cực, phù hợp với chủ trương, định hướng quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh theo ngành nghề, loại hình kinh tế và phát huy thế mạnh từng địa phương đã đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Thành công của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 có nhiều yếu tố, cả chủ quan và khách quan tác động, tựu chung lại là nhờ sự quan tâm, tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi từ Trung ương đến địa phương, với số lượng 1.444 người tham gia cuộc Tổng điều tra trong suốt quá trình từ khi chuẩn bị đến khi phỏng vấn thu thập thông tin ghi và hoàn thiện phiếu điều tra. Công tác tuyên truyền được sâu, rộng với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp từng đơn vị điều tra đã nâng cao nhận thức của nhân dân về cuộc Tổng điều tra, được cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân tích cực hưởng ứng, sẵn sàng hợp tác và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin./.

 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 11
 Hôm nay: 126
 Tuần hiện tại: 225
 Tháng hiện tại: 12,090
 Tất cả: 309,549
Địa chỉ CTK Hòa Bình