Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Infographic - Một số chỉ tiêu cơ bản về cơ sở kinh tế tỉnh Hòa Bình năm 2021
24/03/2022 10:25:55 SA       646  Lượt xem
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thực hiện theo Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Tải file dữ liệu báo cáo
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 28
 Hôm nay: 293
 Tuần hiện tại: 7,229
 Tháng hiện tại: 39,173
 Tất cả: 199,310
Địa chỉ CTK Hòa Bình