Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Infographic - Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian
24/11/2021 4:07:26 CH       669  Lượt xem
Thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-TCTK ngày 9 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021.
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 302
 Hôm nay: 71
 Tuần hiện tại: 7,007
 Tháng hiện tại: 38,951
 Tất cả: 199,088
Địa chỉ CTK Hòa Bình