Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Hòa Bình triển khai thực hiện cuộc điều tra IO
05/11/2021 8:26:08 SA       785  Lượt xem
Hòa Bình triển khai thực hiện cuộc điều tra IO
- Thực hiện Quyết định số: 1176/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục Thống kê về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 (điều tra IO). Cục Thống kê Hòa Bình đã khẩn trương triển khai thực hiện cuộc điều tra trên.
- Mục đích cuộc điều tra:
        Một là, lập Bảng cân đối liên ngành (viết gọn là Bảng IO) năm 2019 của Việt Nam theo 178 ngành sản phẩm IO;
        Hai là, biên soạn hệ số chi phí trung gian và các hệ số tài khoản quốc gia theo ngành kinh tế cấp 1, cấp 2 cho cả nước, 6 vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;
         Ba là, phân tích, đánh giá kết quả sản xuất chi tiết theo 178 ngành sản phẩm IO và đánh giá sự thay đổi cơ cấu chi phí sản xuất, tích luỹ, tiêu dùng, xuất khẩu, nhập khẩu và các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác;
         Bốn là, tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê ASEAN, chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam (V-SDG); xây dựng các mô hình phục vụ cho công tác phân tích kinh tế vĩ mô.
- Đánh giá đây là cuộc điều tra hết sức quan trọng, ngày 28 tháng 10 năm 2021 UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Công văn gửi tới các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị Hành chính, Sự nghiệp, Hiệp hội (được chọn mẫu theo TCTK) yêu cầu các đơn vị hợp tác chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh trong quá trình kê khai phiếu điều tra IO và thực hiện nghiêm túc cuộc điều tra trên.
Link kê khai thông tin điều tra IO: https://io.gso.gov.vn/
Tải Mẫu phiếu và giải thích phiếu
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 12
 Hôm nay: 91
 Tuần hiện tại: 1,651
 Tháng hiện tại: 14,273
 Tất cả: 305,702
Địa chỉ CTK Hòa Bình