Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2023
03/01/2024 8:34:43 SA       1109  Lượt xem
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, ước đạt 32.984,08 tỷ đồng, tăng 0,68% so với năm 2022 . GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 69,77 triệu đồng/người, so với năm 2022 tăng 5,63% (tăng 3,72 triệu đồng/người)
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 9
 Hôm nay: 91
 Tuần hiện tại: 190
 Tháng hiện tại: 12,055
 Tất cả: 309,514
Địa chỉ CTK Hòa Bình