Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Cục Thống kê tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
28/07/2022 3:09:37 CH       377  Lượt xem
Sáng 27/7, Cục Thống kê Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Văn Thạch, Cục trưởng Cục Thống kê tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Cục trưởng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thống kê đã chủ động bám sát Kế hoạch công tác của Ngành, của Uỷ ban nhân dân tỉnh giao ngay từ những tháng đầu năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh như: Tính toán tăng trưởng GRDP Quí I, Quí II và 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Hòa Bình; xây dựng báo cáo khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm; xây dựng dự thảo chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình…

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của Cục Thống kê Hòa Bình đạt 98,6% so với kế hoạch, đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố. Nổi bật với một số lĩnh vực như sau: Công tác thu thập dữ liệu thông tin Thống kê đạt 99,38% so với kế hoạch, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công tác Thanh tra Thống kê đạt 99,76% so với kế hoạch, đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công tác Thống kê Nông, lâm nghiệp và Thủy sản đạt 98,69% so với kế hoạch, đứng thứ 25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, các lĩnh vực thống kê khác cũng có những bước tăng vượt bậc so với năm trước.

Tình hình tư tưởng cán bộ, công chức và người lao động ổn định, yên tâm công tác; công tác học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên được quan tâm nhất là phổ biến Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021 (gọi tắt là Luật Thống kê 2021), thông báo lịch các chương trình tuyên truyền được phát sóng trên các kênh của Đài truyền hình Việt Nam về các cuộc điều tra thống kê, tuyên truyền và phổ biến về Luật Thống kê, kiến thức thống kê phát qua hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn các huyện, thành phố; đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở phải chấp hành chế độ báo cáo và điều tra thống kê.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến để làm rõ các nội dung và hoàn thiện Báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Cục Thống kê Hòa Bình.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thạch, Cục trưởng Cục Thống kê Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành Thống kê Hòa Bình đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí mong muốn toàn ngành Thống kê Hòa Bình tiếp tục nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra, trong đó tập trung tổ chức quán triệt sâu sắc hơn các cuộc điều tra thống kê; hoàn thành và xuất ấn phẩm về kết quả Tổng điều tra Kinh tế 2021 trong quý III/2022; Tập trung hoàn thành nhanh, gọn, dứt điểm các công việc: Đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra; nắm bắt sát hơn xu hướng SXKD của doanh nghiệp, nhất là ngành chủ đạo; đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Công trình, dự án theo kế hoạch của tỉnh, huyện để đánh giá sát nhất kinh tế - xã hội các Quý III, Quý IV và cả năm 2022; tập trung triển khai, thực hiện (tham mưu) kịp thời, hiệu quả các văn bản pháp luật về lĩnh vực thống kê như thực hiện Chỉ thị số 07/CT- TTg ngày 30/5/2022 và các Nghị định thực thi Luật sửa đổi./.

 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 28
 Hôm nay: 314
 Tuần hiện tại: 7,250
 Tháng hiện tại: 39,194
 Tất cả: 199,331
Địa chỉ CTK Hòa Bình