Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 12 và năm 2021
30/12/2021 9:45:59 SA       1733  Lượt xem
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, ước thực hiện năm 2021 đạt 30.132,46 tỷ đồng, tăng 2,66% so với năm 2020. Trong đó: Khu vực nông lâm thuỷ sản 6.696,78 tỷ đồng, tăng 4,8%, đóng góp 1,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng 12.612,81 tỷ đồng giảm 0,07%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Khu vực dịch vụ 9.122,75 tỷ đồng, tăng 3,75% đóng góp 1,12 điểm phần trăm vào mức tăng chung; thuế sản phẩm 1.700,12 tỷ đồng, tăng 9,9%, đóng góp 0,52 điểm phần trăm vào mức tăng chung...
Tải file số liệu
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 2
 Hôm nay: 85
 Tuần hiện tại: 85
 Tháng hiện tại: 8,968
 Tất cả: 287,525
Địa chỉ CTK Hòa Bình