Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 9 năm 2021
13/10/2021 3:59:18 CH       657  Lượt xem
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 9/2021, ước thực hiện 497.700 triệu đồng, đạt 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 ước thực hiện 3.227.728 triệu đồng so với cùng kỳ tăng 34,17%, trong đó: Thu nội địa đat ̣ 2.893.265 triệu đồng so với cùng kỳ tăng 29,61%, bằng 70% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 60% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất nhập khẩu ước đạt 334.463 triệu đồng so với cùng kỳ tăng 92,85%, bằng 167% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 134% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao...
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 4
 Hôm nay: 130
 Tuần hiện tại: 130
 Tháng hiện tại: 10,847
 Tất cả: 297,551
Địa chỉ CTK Hòa Bình