Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2021
27/08/2021 2:12:02 CH       688  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8/2021, đạt 350.590 triệu đồng, đạt 7% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 8 ước thực hiện 2.746.940triệu đồng, trong đó: Thu nội địa ước đạt 2.432.756triệu đồng, bằng 59% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất nhập khẩu ước đạt 314.184 triệu đồng, bằng 157% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 126% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao....
Tải file số liệu
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 14
 Hôm nay: 107
 Tuần hiện tại: 206
 Tháng hiện tại: 12,071
 Tất cả: 309,530
Địa chỉ CTK Hòa Bình