Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 7 năm 2021
26/07/2021 3:54:47 CH       617  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7/2021, đạt 429.660 triệu đồng, đạt 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 7 ước thực hiện 2.458.617 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa ước đạt 2.201.441 triệu đồng, bằng 53% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 46% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất nhập khẩu ước đạt 257.176 triệu đồng, bằng 129% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 103% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao...
Tải file số liệu
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 4
 Hôm nay: 108
 Tuần hiện tại: 108
 Tháng hiện tại: 8,991
 Tất cả: 287,548
Địa chỉ CTK Hòa Bình