Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 5 năm 2021
28/05/2021 3:04:30 CH       2385  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5/2021, đạt 338.000 triệu đồng, đạt 7% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 5 ước thực hiện 1.637.468 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa ước đạt 1.437.936 triệu đồng, bằng 35% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 30% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất nhập khẩu ước đạt 199.532 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 80% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao ...
Tải file số liệu
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 6
 Hôm nay: 96
 Tuần hiện tại: 1,656
 Tháng hiện tại: 14,278
 Tất cả: 305,707
Địa chỉ CTK Hòa Bình