Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, ước đạt 32.984,08 tỷ đồng, tăng 0,68% so với năm 2022 . GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 69,77 triệu đồng/người, so với năm 2022 tăng 5,63% (tăng 3,72 triệu đồng/người)
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội Tháng 11 tỉnh Hòa Bình năm 2023
STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 11 Năm 2023 % So cùng kỳ
1 Sản lượng thu hoạch lúa mùa tấn 122.162,00 100,94
2 Sản lượng thu hoạch ngô tấn 28.998,00 79,51
3 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 0 114,20
4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 1.083,75 97,67
5 Dịch vụ lưu trú, ăn uống Tỷ đồng 285,437 100,96
6 Dịch vụ khác Tỷ đồng 385,136 136,51
7 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) % 0 102,24
8 Vận chuyển hành khách Nghìn HK 691 110,09
9 Vận chuyển hàng hóa Nghìn tấn 772 115
10 Tai nạn giao thông Vụ 27 192,86
03/01/2024       451  Lượt xem
26/09/2023       673  Lượt xem
27/11/2023       336  Lượt xem
31/08/2023       874  Lượt xem
30/10/2023       431  Lượt xem
28/07/2023       427  Lượt xem
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 103
 Tuần hiện tại: 103
 Tháng hiện tại: 8,986
 Tất cả: 287,543
Địa chỉ CTK Hòa Bình