Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2023 tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 1,12% so với tháng cuối năm trước (tháng 12/2022), tăng 1,19% so với tháng cùng kỳ năm trước (tháng 8/2022) ... Bình quân 1USD = 24.011 vnđ.
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội Tháng 6 tỉnh Hòa Bình năm 2023
STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 6 Năm 2023 % So cùng kỳ
1 Diện tích gieo trồng lúa Đông xuân Ha 16.474 100
2 Diện tích gieo trồng ngô Ha 19.071 90,76
3 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % - 86,50
4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 1.068 129,65
5 Dịch vụ lưu trú, ăn uống Tỷ đồng 238 97,46
6 Dịch vụ khác Tỷ đồng 281 81,44
7 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) % - 100,24
8 Vận chuyển hành khách Nghìn HK 700 112,55
9 Vận chuyển hàng hóa Nghìn tấn 835 139,90
10 Tai nạn giao thông Vụ 5 125
31/08/2023       591  Lượt xem
25/05/2023       302  Lượt xem
28/07/2023       221  Lượt xem
28/04/2023       346  Lượt xem
27/06/2023       2631  Lượt xem
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 16
 Hôm nay: 271
 Tuần hiện tại: 7,207
 Tháng hiện tại: 39,151
 Tất cả: 199,288
Địa chỉ CTK Hòa Bình