Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021và được Chủ tịch nước công bố theo Lệnh công bố số 03/2021/L-CTN ngày 25/11/202, có hiệu thi hành từ ngày 1/1/2022.
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội Tháng 8 tỉnh Hòa Bình năm 2022
STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 8 Năm 2022 % So cùng kỳ
1 Diện tích gieo trồng lúa Mùa Ha 22,165.00 100.20
2 Diện tích gieo trồng ngô Ha 35,917.00 99.06
3 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % - 146.37
4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 1,203.53 128.82
5 Dịch vụ lưu trú, ăn uống Tỷ đồng 157.70 333.80
6 Dịch vụ khác Tỷ đồng 360.70 993.85
7 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) % - 103.18
8 Vận chuyển hành khách Nghìn HK 810.10 384.30
9 Vận chuyển hàng hóa Nghìn tấn 605.30 203.12
10 Tai nạn giao thông Vụ 7 140.00
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 150
 Tuần hiện tại: 150
 Tháng hiện tại: 1,541
 Tất cả: 46,417
Địa chỉ CTK Hòa Bình