Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội Tháng 10 tỉnh Hòa Bình năm 2022
STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 10 Năm 2022 % So cùng kỳ
1 Diện tích gieo trồng lúa Mùa Ha 22,038.00 99.64
2 Diện tích gieo trồng ngô Ha 36,460.70 100.56
3 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % - 168.70
4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 1,279.34 120.51
5 Dịch vụ lưu trú, ăn uống Tỷ đồng 196.36 154.28
6 Dịch vụ khác Tỷ đồng 505.86 850.85
7 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) % - 103.37
8 Vận chuyển hành khách Nghìn HK 873.20 153.71
9 Vận chuyển hàng hóa Nghìn tấn 685.50 109.13
10 Tai nạn giao thông Vụ 4 66.67
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 2
 Hôm nay: 133
 Tuần hiện tại: 894
 Tháng hiện tại: 2,949
 Tất cả: 57,353
Địa chỉ CTK Hòa Bình